+371 25414123 info@bmwood.lv

Informēju, ka atbalsta pasākumam “Meža ieaudzēšana” nākamā pieteikšanās kārta būs atvērta no 19. aprīļa līdz 21. maijam.

Atgādinu, ka februārī tika veikti grozījumi MK noteikumos, kas tagad pieļauj vienam atbalsta saņēmējam plānošanas periodā veikt meža ieaudzēšanu līdz 20 ha platībā (bija 10 ha). Grozījumi paredz arī iespēju apmežot līdz 4 ha līdzšinējo 2 ha vietā (platība, uz kuru netiek attiecināts nosacījums par augsnes auglību). Tāpat iespējams apmežot zemes, kas atbilst kategorijai “pārējās zemes”. Vairāk informācijas šeit: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/8-1-meza-ieaudzesana-230

Lūdzu ņemt vērā, ka termins “meža ieaudzēšana” nozīmē meža ieaudzēšanu nemeža zemēs.

Tiem, kuri apsver iespēju pieteikties minētajā atbalsta kārtā, varu piedāvāt aprīļa sākumā noorganizēt nelielu pieredzes apmaiņas semināru Bārbelē. Par to, vai šāds seminārs būtu nepieciešams, lūdzu mani informēt līdz 30.martam (vēlams, e-pasta veidā)!